Valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2024 VN 47/2024

Istunnon ajankohta 16.5.2024 11.00

16.5.2024 11.42 Päätösluettelo

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected]. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.