Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2024/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2024 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä raja-alueen poliisiyhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta (HE 92/2023 vp; EV 25/2024 vp)

EV 25/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Poliisijohtaja Hannele Taavila, p. +358 295 488 568

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä raja-alueen poliisiyhteistyöstä ja

vahvistaa lain Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä raja-alueen

poliisiyhteistyöstä tehdystä sopimuksesta sekä lain ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.