Valtioneuvoston päätös VNK/2024/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2024 10.30

Valtioneuvoston kanslia

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Pääsihteeri Johanna Moisio, p. +358 295 160 625

Asia

Valtioneuvosto hyväksyy kerran vaalikaudessa tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käyttöä koskevan suunnitelman seuraaville kahdeksalle vuodelle. Suunnitelmassa esitetään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiojärjestelmän nykytila ja järjestelmää koskevat tavoitteet sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen päälinjaukset.

Esitys

Valtioneuvosto hyväksyy valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotisen suunnitelman (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.