Vuokrasopimus PLM/2023/8

« Raha-asiainvaliokunta 14.12.2023 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Puolustuskiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen tekeminen Rovaniemellä

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Jyrki Rihu, p. +358 295 140 029

Asia

Rakennushanke koskee ilmavoimille, Lapin lennoston käyttöön rakennettavaa suojatilaa Rovaniemen kaupungissa. Toiminnallinen päätavoite on luoda edellytykset uuden monitoimihävittäjän operoinnille Pohjois-Suomessa ja luoda asianmukaiset edellytykset sotilasilmailun tukeutumiselle päätukikohdan alueella hävittäjähankinnan yhteydessä. Suojatilahanke on olennainen osa alueen rakentamisen kokonaisuutta uuden monitoimihävittäjän tarpeisiin. Suojatilahanke toteutetaan projektinjohtourakkana (PJU), joka koostuu viidestä eri osaurakasta.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta vuokralaisena allekirjoitti 25.10.2023 Puolustuskiinteistöjen kanssa hankkeita koskevat ehdolliset vuokrasopimuksen muutosliitteet 38461-4, 38461-3 ja 38461-2 sekä edellisiin liittyvät laskutussopimukset 44193-3, 44193-2 ja 44193-1. Lisäksi allekirjoitettiin Laivuerakennusta koskeva ehdollinen vuokrasopimus 44594. Päätöksen PJU-kokonaisuuden toteuttamisesta tekee Puolustuskiinteistöjen hallitus, joka on tehnyt hankkeita koskevat ehdolliset investointipäätökset 12.10.2023. Sopimusten vuokra-ajat alkavat sekä vuokrasopimuksen muutosliitteiden mukainen kertavuokra laskutetaan porrastetusti hankkeiden valmistuttua vuoden 2026 aikana.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Liitteet

  1. Taustamuistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.