Hankintapäätös PLM/2023/10

« Raha-asiainvaliokunta 14.12.2023 13.00

Puolustusministeriö

F-35 kykyjen rakentamisen palvelujen hankinta Patria Aviation Oy:ltä

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Hallitusneuvos Iikka Marttila, p. +358 295 140 038

Asia

Esitetään, että Puolustusvoimien logistiikkalaitos saa tehdä F-35 kykyjen rakentamisen palveluja koskevan hankinnan.

Hankinnan kokonaisarvo on 90 000 000,00 euroa (alv 0 %) sekä arvonlisävero (24 %) 21 600 000,00 euroa, yhteensä 111 600 000,00 euroa.

Hankinnan kohteena on teollisen yhteistyön projekteilla Patria Aviation Oy:lle luotavat F-35-järjestelmään liittyvät kyvyt.

Patrian F-35 kykyjen rakentamisen palvelun kokonaisuus kattaa Patrian osuudet F-35 hankkeen teollisten yhteistyöprojektien rakentamisvaiheesta vuosina 2023–2031. Palvelujen kokonaisuus toteutetaan osissa. Nyt esiteltävä hankintakokonaisuus koskee vuosia 2023-2026.

Hankinnalla toteutetaan F-35-toimintaa mahdollistavia ja tukevia palveluita, joilla on kriittinen vaikutus Puolustusvoimien ydintoimintaan ja joihin liittyy keskeisiä valtion turvallisuusetuja ja sotilaalliseen huoltovarmuuteen liittyviä valmiudellisia vaatimuksia.

Hankinnan kohteena olevat palvelut hankitaan Patria Aviation Oy:ltä.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.