Ministeriön asetus SM/2023/2

« Raha-asiainvaliokunta 14.12.2023 13.00

Sisäministeriö

Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden ja virka-avun maksullisuudesta vuonna 2024

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Johanna Kari, p. +358 295 488 662

Asia

Asetuksen sisältö ja tekstiosa vastaisi valtaosin voimassaolevaa vuotta 2023 koskevaa asetusta. Soveltamisala koskisi vain Poliisihallitusta ja sen alaista poliisia ja olisi sama kuin vuoden 2023 asetuksessa. Maksuasetukseen ehdotetaan lisäksi eräitä sisällöllisiä tarkistuksia.

Muutoksia esitetään kaikkien muiden paikallispoliisin kiinteämaksuisten suoritteiden maksuihin paitsi passien maksuihin. Lisäksi muutoksia esitetään muutamaan Poliisihallituksen suoritteeseen, poliisin omakustannusarvon mukaisen suoritteen tuottamiseen käytetyn työn sekä moottorikäyttöisen ajoneuvon ja vesikulkuneuvon käytön omakustannushintaan.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.