Talousarvion hyväksyminen VM/2023/32

« Raha-asiainvaliokunta 14.12.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtion eläkerahaston vuoden 2024 talousarvion hyväksyminen

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Finanssineuvos, yksikön päällikkö Sakari Lehtiö, p. +358 295530439

Asia

Ehdotetaan, että raha-asiainvaliokunta puoltaisi valtiovarainministeriön päätöstä hyväksyä valtion eläkerahaston (rahasto) talousarvio vuodelle 2024 rahaston esityksen mukaisesti. Talousarviossa hyväksytään vain rahaston toiminnasta aiheutuvat menot, jotka suoritetaan rahaston hallinnassa olevista varoista. Rahaston tulot määräytyvät eläkemaksutuloista ja muista vastaavista tuloista sekä sijoitustoiminnasta saatavista tuotoista. Menot muilta osin (siirto valtion talousarvioon) määräytyvät valtion eläkerahastosta annetun lain mukaisesti. Rahaston hallitus on hyväksynyt talousarvion 25.10.2023.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.