Talousarvion hyväksyminen VM/2023/33

« Raha-asiainvaliokunta 14.12.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtion eläkerahaston vuoden 2023 sisäisen talousarvion tarkistaminen

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Finanssineuvos, yksikön päällikkö Sakari Lehtiö, p. +358 295530439

Asia

Ehdotetaan, että raha-asiainvaliokunta puoltaisi valtiovarainministeriön päätöstä hyväksyä valtion eläkerahaston (rahasto) vuoden 2023 tarkistettu talousarvio rahaston esityksen mukaisesti. Valtion eläkerahasto havaitsi budjettiseurannan 1.1.-30.9.2023 yhteydessä tarpeen sisäisen budjetin tarkistamiseen vuoden 2023 osalta, sillä joidenkin kuluerien osalta inflaation vaikutukset ovat olleet ennakoitua suuremmat. Lisäksi henkilöstökuluihin budjetoidaan uuden budjetointikäytännön mukaisesti kahden kuukauden palkkojen määrää vastaava tulospalkkio.

Talousarviossa hyväksytään vain rahaston toiminnasta aiheutuvat menot, jotka suoritetaan rahaston hallinnassa olevista varoista. Rahaston tulot määräytyvät eläkemaksutuloista ja muista vastaavista tuloista sekä sijoitustoiminnasta saatavista tuotoista. Menot muilta osin (siirto valtion talousarvioon) määräytyvät valtion eläkerahastosta annetun lain mukaisesti. Rahaston hallitus on hyväksynyt vuoden 2023 tarkistetun talousarvion 25.10.2023.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.