Ministeriön asetus VM/2023/26

« Raha-asiainvaliokunta 14.12.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista määrättäessä verotusarvoa vuodelta 2023

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, p. +358 295 530 239

Asia

Varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n 1 momentin mukaan rakennuksen ja rakennelman arvoksi katsotaan sen jälleenhankinta-arvo vähennettynä mainitussa laissa säädetyillä vuotuisilla ikäalennuksilla. Lain 30 §:n 2 momentin mukaan valtiovarainministeriön asetuksella säädetään tarkemmin jälleenhankinta-arvon laskemisesta.

Vuosittain annetuilla valtiovarainministeriön asetuksilla on jälleenhankinta-arvojen laskentaperusteita vakiintuneesti tarkistettu rakennuskustannusindeksi vuosimuutosta (kesäkuusta kesäkuuhun) vastaavasti.

Kesäkuussa 2023 rakennuskustannusindeksi nousi 2,1 prosenttia (2021 = 100) edellisen vuoden kesäkuusta. Asetusehdotus vastaa voimassa olevaa asetusta sillä erotuksella, että rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteena käytettäviä yksikköarvoja korotettaisiin rakennuskustannusindeksin muutosta vastaavasti 2,1 prosentilla.

Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024, ja sitä sovellettaisiin määrättäessä rakennuksen ja rakennelman verotusarvoa vuodelta 2023, jota sovelletaan vuodelta 2024 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.