Ministeriön asetus VM/2023/40

« Raha-asiainvaliokunta 14.12.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön asetus positiivisesta luottotietorekisteristä annettavien suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2024

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pertti Nieminen, p. +358 295530461

Asia

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi valtiovarainministeriön asetus positiivisesta luottotietorekisteristä annettavien suoritteiden maksuista. Asetus olisi määräaikainen ja voimassa 1.4.-31.12.2024. Positiivisen luottotietorekisterin tietojen luovuttaminen alkaa kuluttajaluottojen ja näihin rinnastuvien luottojen osalta 1.4.2024. Asetusehdotuksen mukaan kustakin yhtä henkilöä koskevasta tietojen luovutuksesta perittäisiin 1,04 euron suuruinen maksu.

Maksullisen suoritteen hinta lasketaan omakustannusarvon mukaisesti. Suoritteen omakustannusarvoon eli suoritteen tuottamisesta aiheutuneisiin kokonaiskustannuksiin lasketaan suoritteen tuottamisesta aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi suoritteen tuottamisen aiheuttama osuus valtion viranomaisen yhteiskustannuksista. Tietojen luovutuksesta perittävä maksu kattaa positiivisen luottotietorekisterin toiminnan järjestämisestä sekä järjestelmän ylläpidosta syntyvät vuosittaiset kustannukset, jotka aiheutuvat luotonantajille tuotettavista palveluista. Maksulla katetaan myös vastaava osuus rekisterin perustamiskustannuksista vuosittaisina poistoina laskettuna.

Asetuksen lyhyt voimassaolo on perusteltua, jotta rekisterin käyttöönoton jälkeen voidaan reagoida päivittyvään tietoon toiminnan kustannuksista ja maksullisten suoritteiden määrästä.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.