Ministeriön asetus VM/2023/38

« Raha-asiainvaliokunta 14.12.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2024 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Minna Upola, p. +358 295 530 172

Asia

Asetusehdotuksessa esitetään, että yhteisöverojen tilityksissä sovellettavien verovuoden 2024 jako-osuuksien laskentaperusteet vahvistettaisiin.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.