Ministeriön asetus VM/2023/45

« Raha-asiainvaliokunta 14.12.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön asetus verovuodelta 2023 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Minna Upola, p. +358 295 530 172

Asia

Asetusehdotuksessa esitetään, että valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2023 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistettaisiin. Tarkistus tehdään vuoden 2022 vahvistettujen verotustietojen perusteella. Lisäksi esitetään, että tarkistettaisiin ne laskentaperusteet, joita noudatetaan laskettaessa yksittäisten kuntien ja seurakuntien edellä mainittujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia. Lisäksi esitetään, että sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2023 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytettävät työnantajasuoritusten vähimmäismäärät

vahvistettaisiin.

Asetuksen ehdotetaan tulemaan voimaan 15 päivänä joulukuuta 2023.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.