Arviomäärärahan ylitys STM/2023/38

« Raha-asiainvaliokunta 14.12.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vuoden 2023 asumistuen arviomäärärahan ylityslupa

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Jarmo Kukkonen, p. +358 295 163 178

Asia

Valtion vuoden 2023 talousarviossa momentille 33.10.54 on myönnetty 1 739 200 000 euroa. Asumistukilain 53 §:n mukaan asumistuki maksetaan valtion varoista ja valtio korvaa Kansaneläkelaitokselle tämän lain nojalla suoritettavista etuuksista aiheutuvat kustannukset.

Momentilla on myönnetty yhteensä 1 739 200 000 euroa. Kansaneläkelaitoksen toimittaman joulukuun laskun mukaan momentin määräraha ylittyy 5 100 000 euroa. Lisämäärärahan tarve momentille 33.10.54 on siten 5 100 000 euroa.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.