Hankintapäätös STM/2023/44

« Raha-asiainvaliokunta 14.12.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Suostumuksen antaminen sosiaali- ja terveysministeriölle pandeemisen influenssarokotteen ostovaraussopimuksen jatkamiseen 27.8.2026 asti

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Lääkintöneuvos Sari Ekholm, p. +358 295 163 447

Asia

Annetaan sosiaali- ja terveysministeriölle suostumus jatkaa voimassa olevaa nykyistä pandeemisen influenssarokotteen ostovaraussopimusta 27.8.2026 asti hankintalain 136 § 2 momentin 2-kohdan mukaisena sopimusmuutoksena.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt 28.6.2018 hankintapäätöksen pandeemisen influenssarokotteen ostovaraussopimuksesta neljäksi vuodeksi sopimuskaudelle 2018-2022, jolla varataan influenssarokotteiden tuotantokapasiteettia sekä lapsille että aikuisille. Hankintayksikkö on lisäksi käyttänyt kaksi yhden vuoden mittaista optiokautta. Tällä hetkellä voimassa oleva viimeinen sopimuksenmukainen optiokausi päättyy 27.8.2024. Sittemmin on ilmennyt lisätarve jatkaa ostovaraussopimusta kahdella vuodella, mikä ei sisältynyt alkuperäiseen sopimukseen.

Toimittajan vaihtaminen tällä hetkellä ei ole mahdollista ilman merkittävää haittaa hankintayksikölle. Myyntilupa pandeemiselle influenssarokotteelle on kolmelle valmisteelle, mutta kaksi muuta valmistetta eivät teknisesti täytä hankintayksikön hankinnan kohteelle asettamia vaatimuksia. Valmiste, joka on tarkoitettu ainoastaan 12 kk-18-vuotiaille lapsille, ei sovellu koko väestölle. Kolmas, AS03-adjuvanttia sisältävä rokotevalmiste on liitetty vuosina 2009-2010 narkolepsian puhkeamiseen perinnöllisesti alttiilla nuorilla ja nuorilla aikuisilla useassa EU:n maassa. Merkittävää haittaa aiheutuisi, jos väestön halukkuus ottaa rokote jäisi matalaksi, jolloin rokotekattavuus jäisi alhaiseksi, eikä saavutettaisi rokotteilla tavoiteltavaa väestön suojaa influenssasairastuvuuden osalta.

Hankintayksiköllä on lisätarve jatkaa ostovaraussopimusta kahdella vuodella. Usealla rokotevalmistajalla on kehitteillä mRNA-rokote influenssaa vastaan kliinisessä tutkimusvaiheessa. mRNA- koronarokotteen tavoin ne voisivat olla nopeasti muunneltavissa ja tuotettavissa, tehokkaita sekä hyvin siedettyjä, mutta yksikään tällainen valmiste ei vielä ole saanut myyntilupaa. Sopimuksen jatkaminen kahdella vuodella antaa hankintayksikölle mahdollisuuden arvioida mRNA-tekniikkaan perustuvien influenssarokotteiden kehitystä tulevaa kilpailutusta varten sekä kartoittaa mahdollisia EU:n tai pohjoismaiden välisiä yhteishankintamenettelyjä.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.