Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2023/58

« Tasavallan presidentin esittely 21.12.2023 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta (HE 35/2023 vp; EV 43/2023 vp)

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Markus Teräväinen, p. +358 295 530 719

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.