Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2023/33

« Tasavallan presidentin esittely 21.12.2023 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 79/2023 vp; EV 56/2023 vp)

Ministeri

Lulu Ranne

Esittelijä

Ylitarkastaja Fanni Thessler, p. +358 295 342 267

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

ja määrää lain tulemaan voimaan 28.12.2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.