Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2023/24

« Tasavallan presidentin esittely 21.12.2023 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 19/2023 vp; EV 25/2023 vp)

Ministeri

Lulu Ranne

Esittelijä

Yksikön johtaja Saara Reinimäki, p. +358 295 342 087

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.