Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2023/58

« Tasavallan presidentin esittely 21.12.2023 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta (HE 58/2023 vp; EV 63/2023 vp)

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Ida Hakanen, p. +358 295 163 173

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain toimeentulotuesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.