Valtioneuvoston periaatepäätös UM/2023/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2023 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen kansalliseksi suunnitelmaksi Ukrainan jälleenrakentamiseen osallistumisesta, 1. osa

Ministeri

Ville Tavio

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Marja Liivala, p. +358 295 351 727

Asia

Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan hallitus valmistelee yhteistyössä elinkeinoelämän ja Team Finland -verkoston kanssa kansallisen Ukrainan jälleenrakentamissuunnitelman.

Suunnitelmassa kerrotaan Ukrainan jälleenrakennuksen tarpeista ja sen kansainvälisestä järjestämisestä sekä esitetään rahoitusratkaisuja, joita suomalaisyritykset voisivat hyödyntää markkinaselvityksiin, kumppanihakuun, viennin rahoittamiseen sekä investointeihin. Lisäksi suunnitelmassa esitellään neuvontapalveluita, joita yritykset voivat saada Team Finland -verkoston organisaatioilta ja muilta elinkeinoelämän toimijoilta.

Suunnitelman toinen osa laaditaan vuoden 2024 aikana. Siinä käsitellään laajemmin Suomen valtionhallinnon ja eri sidosryhmien osallistumista Ukrainan jälleenrakentamiseen sekä Suomen kehitysyhteistyövarojen käyttöä Ukrainassa.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansallisen suunnitelman 1. osasta Ukrainan jälleenrakentamiseen osallistumiseksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.