Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2023/77

« Tasavallan presidentin esittely 21.12.2023 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 47 §:n muuttamisesta ja hallituksen esitykseen eduskunnalle kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 47 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen täydentämisestä (HE 42/2023 vp, HE 87/2023 vp, EV 70/2023 vp)

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, p. +358 295 530 266

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.