Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2023/13

« Tasavallan presidentin esittely 21.12.2023 13.30

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 97/2023 vp; EV 82/2023 vp)

EV 82/2023 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Kai Mykkänen

Esittelijä

Hallitussihteeri Mikko Koskela, p. +358 295 250 051

Esitys

Tasavallan presidentti vahvistaa lain kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.