Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2023/64

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2023 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain sekä varhaiskasvatuslain 6 ja 60 §:n muuttamisesta (HE 56/2023 vp; EV 79/2023 vp)

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tiina Muinonen, p. +358 295 163 185

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lastensuojelulain muuttamisesta sekä lain varhaiskasvatuslain 6 ja 60 §:n muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.