Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2023/70

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2023 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024-2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (HE 75/2023 vp; EV 84/2023 vp)

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Eva Ojala, p. +358 295 163 201

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024-2027, lain eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n 3 momentin kumoamisesta, lain eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lain lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.