Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2023/72

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2023 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 73/2023 vp; EV 83/2023 vp)

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Eva Ojala, p. +358 295 163 201

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja

määrää lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta sekä lain työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2024 ja muut lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.