Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2023/51

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2023 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta (HE 72/2023 vp; EV 66/2023 vp)

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, p. +358 295 047 067

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.