Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2023/54

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2023 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen päästökauppalaiksi sekä laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 ja 33 §:n muuttamisesta (HE 71/2023 vp; EV 50/2023 vp)

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä, p. +358 295 047 235

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa päästökauppalain ja lain biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 ja 33 §:n muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.