Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2023/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (HE 81/2023 vp; EV 72/2023 vp)

Ministeri

Kai Mykkänen

Esittelijä

Hallitussihteeri Johanna Routio, p. +358 295 250 137

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan presidentti vahvistaa lain jätelain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 18 päivänä helmikuuta 2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.