Valtioneuvoston asetus YM/2024/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n muuttamisesta

Ministeri

Kai Mykkänen

Esittelijä

Hallitussihteeri Satu Eronen, p. +358 295 250 180

Asia

Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n muuttamisesta. Asuntosäästöpalkkiojärjestelmän (ASP) mukaisten korkotukilainojen enimmäismääriä ehdotetaan korotettaviksi. Helsingissä lainan enimmäismäärä nousisi 215 000 eurosta 230 000 euroon, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla 160 000 eurosta 185 000 euroon, Tampereella ja Turussa 140 000 eurosta 160 000 euroon sekä muissa kunnissa 120 000 eurosta 140 000 euroon.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n muuttamisesta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.