Valtioneuvoston asetus VM/2024/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Hallitusneuvos, yksikön päällikkö Karri Safo, p. +358 295 530 223

Asia

Asetuksen 3 §:n 1 momentissa säädetään valtiovarainministeriön organisaatiosta. Säännökseen ehdotetaan lisättäväksi uutena toimintayksikkönä hyvinvointialueiden ohjausosasto. Valtioneuvosto on 14.12.2023 tehnyt päätökset lisätä hyvinvointialueiden ohjauksen yhteensovittaminen ministeriön toimialaan (valtioneuvoston ohjesääntö 17 § 13 a kohta) ja tehtäviin (valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä 1 § 35 a kohta). Muutos liittyy hyvinvointialueiden ohjauksen tehtävien organisointiin ministeriössä. Toimintayksikön tehtävistä sekä ministeriöiden muiden toimintayksiköiden välisestä työnjaosta hyvinvointialueiden ohjaustehtävissä säädetään tarkemmin ministeriön työjärjestyksessä.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.