Virkavapauden myöntäminen OM/2024/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Oikeusministeriö

Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Erityisasiantuntija Tiia Viitasalo, p. +358 295 150 088

Asia

Erityisasiantuntija Pekka Heinonen on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta ajalle 01.02.2024 - 31.07.2026 hoitaakseen erityisasiantuntijan määräaikaista virkaa Ulkoministeriön Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää Pekka Heinoselle palkatonta virkavapautta lainsäädäntöneuvoksen virasta ajalle 01.02.2024 - 31.07.2026

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.