Viran täyttäminen OM/2024/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikön viran täyttäminen määräajaksi

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Erityisasiantuntija Nina Oksanen, p. +358 295 150 404

Esitys

Valtioneuvosto nimittää valtiotieteiden maisteri, osastopäällikkö Tapio Laamasen oikeusministeriön hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikön virkaan 1.5.2024-30.4.2029 väliseksi ajaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Nimitysmuistio_HOO osastopäällikkö.docx *
  2. Ansioyhdistelmä_HOO osastopäällikkö.docx *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.