Lautakunnan asettaminen OM/2024/12

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Oikeusministeriö

Arviointikriteerilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.2.2024-31.12.2027

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Petteri Jartti, p. +358 295 150 076

Asia

Turvallisuusselvityslain (726/2014) 12 §:n mukaisen arviointikriteerilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.2.2024-31.12.2027.

Kokoonpano:

Puheenjohtaja

Lainsäädäntöneuvos Jenni Herrala

Puolustusministeriö

Jäsenet

Neuvotteleva virkamies Ritva Järvinen

Varajäsen: Johtava asiantuntija Juha Pallaspuro

Valtioneuvoston kanslia

Lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio

Varajäsen: Lainsäädäntöneuvos Liisa Leppävirta

Oikeusministeriö

Ylitarkastaja Markku Meriluoto

Varajäsen: Turvallisuusasiantuntija Pasi Fågel

Ulkoministeriö

Turvallisuuspäällikkö Kari Santalahti

Varajäsen: Erityisasiantuntija Annina Ceder

Sisäministeriö

Vanhempi hallitussihteeri Tuomas Hyvärinen

Varajäsen: Turvallisuusjohtaja Kai Knape

Puolustusministeriö

Hallitusneuvos Miska Lautiainen

Varajäsen: Hallitussihteeri Kati Orkola

Valtiovarainministeriö

Hallitusneuvos Rita Linna

Varajäsen: Erityisasiantuntija Marlene Suominen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Teollisuusneuvos Eeva Vahtera

Varajäsen: Hallitusneuvos Kari Klemm

Työ- ja elinkeinoministeriö

Johtava asiantuntija Hennele Fremer, Akava ry

Varajäsen: Johtaja Taina Vallander, STTK ry

Johtava asiantuntija Markku Rajamäki

Varajäsen: Asiantuntija Anne Salomaa

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Esitys

Valtioneuvosto asettaa arviointikriteerilautakunnan toimikaudeksi 1.2.2024-31.12.2027.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.