Viran täyttäminen UM/2024/5

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Hallintojohtaja Pirjo Tulokas, p. +358 295 351 413

Asia

a) Ulkoasiainsihteeri Tiina Parviainen (Suomen pysyvä edustusto, YK) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan 1.2.2024 lukien

b) Ulkoasiainsihteeri Marjaana Ettala (ulkoministeriö) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan 1.3.2024 lukien

Esitys

Valtioneuvosto nimittää lähetystöneuvoksen virkaan:

ulkoasiainsihteeri Tiina Parviaisen 1.2.2024 lukien sekä

ulkoasiainsihteeri Marjaana Ettalan 1.3.2024 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.