Valtioneuvoston kirjelmä UM/2024/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen Gibraltaria koskevan sopimuksen neuvottelemisesta

U 82/2023 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Lähetystöneuvos Aleksi Vakkuri

Asia

Sopimuksella tavoitellaan laajaa ja tasapainoista Gibraltaria koskevaa sopimusta EU:n ja Ison-Britannian välillä ottaen huomioon Gibraltarin erityinen maantieteellinen sijainti ja erityispiirteet. Ison-Britannian EU-eron jälkeen, vuonna 2021, voimaantulleet EU:n ja Ison-Britannian välinen kauppa- ja yhteistyösopimus (TCA) sekä Euratomin ja Ison-Britannian välinen ydinenergian turvallista ja rauhanomaista käyttöä koskeva yhteistyösopimus eivät koske Gibraltaria. Sopimuksen pääasiallinen tavoite on poistaa henkilöiden ja tavaroiden fyysisen liikkumisen esteet EU:n ja Gibraltarin väliltä.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.