Valtioneuvoston kirjelmä UM/2024/7

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta (COM(2023) 642 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1806 muuttamisesta keskeyttämismekanismin tarkistamisen osalta.

U 83/2023 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Lähetystöneuvos Katja Luopajärvi, p. +358 295 350 687

Asia

Komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi koskien asetuksen (EU) 2018/1806 muuttamisesta viisumivapauden keskeyttämismekanismin tarkistamisen osalta. Keskeyttämismekanismi mahdollistaa viisumivapauden tilapäisen keskeyttämisen, jos laiton muuttoliike tai turvallisuusriskit lisääntyvät äkillisesti ja merkittävästi. Komission ehdotuksen tarkoituksena on lujittaa ja parantaa useita keskeyttämismekanismin osatekijöitä, joista säädetään tällä hetkellä asetuksen (EU) 2018/1806 8 artiklassa. Ehdotetulla muutoksella korvataan 8 artikla uusilla 8-8 f artiklalla.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.