Valtioneuvoston kirjelmä UM/2024/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Länsi-Balkanin uudistus- ja kasvuvälineen perustamisesta

U 84/2023 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Lähetystöneuvos Miia Lahti, p. +358 295 350 543

Asia

Osana komission vuoden 2023 laajentumispakettia julkaistiin Länsi-Balkanin maille suunnattu kasvusuunnitelma. Suunnitelmaan sisältyvän taloudellisen tuen välineeksi komissio esittää Länsi-Balkanin uudistus- ja kasvuvälineen perustamista. Tukivälineen rahoituksen kokonaismäärä olisi yhteensä 6 mrd. euroa, josta 2 mrd. euroa avustusmuotoista rahoitustukea ja 4 mrd. euroa. (käyvin hinnoin) lainamuotoista rahoitustukea. Tukivälineen rahoitus jakautuisi vuosille 2024–2027. Tukiväline olisi voimakkaasti ehdollinen ja varojen myöntäminen olisi sidottu kunkin maan keskeisiä uudistuksia koskevien suunnitelmien toimeenpanoon.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.