Valtioneuvoston asetus OM/2024/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Hallitusneuvos Satu-Maaria Natunen, p. +358 295 150 456

Asia

Laki Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta (24/2024) tulee voimaan 1.1.2025. Lailla perustetaan virasto, jossa sijaitsee 11 oikeusministeriön hallinnonalan itsenäistä viranomaista sekä niiden yhteinen hallintopalveluyksikkö.

Nyt ehdotettavalla asetuksella säädettäisiin viraston hallintopalveluyksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksista sekä valmisteluvastuun jakautumisesta toiminnan ja talouden suunnittelua ja raportointia koskevissa asioissa hallintopalveluyksikön ja virastossa toimivien erityisviranomaisten välillä.

Lisäksi asetuksessa säädettäisiin, että tietyt asiat voidaan esitellä erityisviranomaisen ratkaistaviksi myös hallintopalveluyksiköstä.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.