Muutos valtuuskunnan kokoonpanossa OM/2024/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Oikeusministeriö

Pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimen Suomen valtuuskunnan kokoonpanon muuttaminen 30.4.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, p. +358 295 150 181

Asia

Valtioneuvosto asetti yleisistunnossaan 23.4.2020 pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimen Suomen valtuuskunnan toimikaudeksi 1.5.2020 - 30.4.2024.

Valtuuskunnan puheenjohtajan Elina Vaaran siirryttyä toisiin tehtäviin saamelaisasioita hoitaa jatkossa erityisasiantuntija Emma Borg. Oikeusministeriö esittää, että erityisasiantuntija Emma Borg nimettäisiin valtuuskunnan puheenjohtajaksi valtuuskunnan toimikauden loppuun asti ja neuvotteleva virkamies Elina Vaara vapautettaisiin valtuuskunnan puheenjohtajan tehtävistä.

Esitys

Valtioneuvosto vapauttaa neuvotteleva virkamies Elina Vaaran pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimen Suomen valtuuskunnan puheenjohtajan tehtävästä 25.1.2024 alkaen ja nimittää hänen tilalleen erityisasiantuntija Emma Borgin valtuuskunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.