Valtioneuvoston kirjelmä OM/2024/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2014/62/EU muuttamisesta tiettyjen raportointivaatimusten osalta COM(2023) 582 final

U 85/2023 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, p. +358 295 150 486

Asia

Ehdotuksen tavoitteena on tehostaa direktiivin raportointivaatimuksia poistamalla 11 artiklaan liittyvät raportoinnin velvoitteet, sillä jäsenvaltioiden viranomaisilla on vaikeuksia kerätä ja toimittaa luotettavia tietoja säännöksen noudattamiseksi, eikä niillä toisaalta ole kovin merkittävää vaikutusta tehokkaan täytäntöönpanon kannalta.

Tällä hetkellä rahanväärennysdirektiivin 11 artikla edellyttää, että jäsenvaltioiden on toimitettava vähintään kahden vuoden välein komissiolle tiedot 3 ja 4 artiklassa säädettyjen rikosten (rahanväärennysrikokset) lukumäärästä sekä 3 ja 4 artiklassa säädetyistä rikoksista syytteeseen asetettujen ja tuomittujen henkilöiden lukumäärästä. Komissio esittää ehdotuksessaan direktiivin 11 artiklan poistamista.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.