Tukihakemus LVM/2024/2

« Raha-asiainvaliokunta 18.1.2024 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

CEF-liikenneohjelman haun tukihakemukset 2023 CEF-tuen hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen osoitetusta määrärahasta (vuoden 2023 monivuotinen tukiohjelma). Euroopan komission CEF-liikenneohjelman 2023 -rahoitushaku on auki 26.9.2023-30.1.2024.

Ministeri

Lulu Ranne

Esittelijä

Liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen, p. +358 295 342 685

Asia

Esitetään, että raha-asiainvaliokunta hyväksyisi muistiossa ehdotetut yksitoista valtion ja kymmenen ei-valtiollisen toimijan hanketta Suomen CEF-liikenneohjelman rahoitushakua koskeviksi hankkeiksi. Tässä esityksessä käsiteltäville hankkeille on mahdollista hakea CEF-tukea yhteensä noin 325,13 miljoonaa euroa.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.