Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2024/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston periaatepäätös EU-ennakkovaikuttamisen järjestämisestä ja ennakoivasta kannanmuodostuksesta EU-asioissa

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Osastopäällikkö Jari Luoto, p. +358 504 685 949

Asia

Hallitusohjelmassaan hallitus on sitoutunut Suomen EU -vaikuttamisen ja ennakkovaikuttamisen tehostamiseen sekä kannanmuodostuksen nopeuttamiseen. Tätä toimeenpannakseen hallitus on ohjelmansa mukaisesti valmistellut tämän valtioneuvoston periaatepäätöksen ennakkovaikuttamisen järjestämisestä ja ennakoivasta kannanmuodostuksesta. Periaatepäätös koskee nimenomaisesti EU -ennakkovaikuttamista, jossa on kyse vaikuttamisesta vielä valmisteilla oleviin tuleviin EU -hankkeisiin.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen EU-ennakkovaikuttamisen järjestämisestä ja ennakoivasta kannanmuodostuksesta EU-asioissa

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.