Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat VNK/2024/7

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Erityisasiantuntija Merja Saaritsa-Lantta, p. +358 295 160 270

Asia

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat:

ministeri Grahn-Laasonen 19.-25.2.2024

ministeri Satonen 15.3., 18.3., 25.3. ja 27.-28.3.2024

ministeri Essayah 29.1., 19.-20.2., 27.-28.2., 11.-18.3., 22.4. ja 30.4.2024

ministeri Tavio 12.2., 2.-5.4., 15.4. ja 29.4.2024

ministeri Rydman 25.-28.3., 22.4. ja 29.-30.4.2024

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.