Tehtävän päättyminen UM/2024/10

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Hallintojohtaja Pirjo Tulokas, p. +358 295 351 413

Asia

Brysselissä Euroopan unionissa olevan pysyvän edustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Markku Keinäsen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2024

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Markku Keinäsen edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.