Valtioneuvoston asetus MMM/2024/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.1.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Ministeri

Kai Mykkänen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. +358 295 162 347

Asia

Vuodelta 2024 maksettavan pohjoisen tuen jakoperusteista ja tukitasoista päättäminen.

Pohjoista tukea ehdotetaan maksettavaksi kasvintuotannon tukena, kotieläintalouden tuotantosidonnaisena tukena, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuna tukena ja kasvihuonetuotannon tukena ja varastointitukena.

Valkuaiskasvien ja öljykasvien viljelyn yksikkötukia lasketaan vuoden 2023 tasoon verrattuna, jolloin valkuaiskasvuston tukitaso laskisi 15 eurolla hehtaaria kohti 45:een euroon ja peltokasvien tuki 25 eurolla hehtaarilta 75:een euroon. Muiden kasvintuotannon tukien tukitasot säilyisivät vuoden 2023 tasolla.

Sonnien eläinyksikkökohtaista tukea ehdotetaan korotettaviksi 10 eurolla eläinyksiköltä verrattuna vuoteen 2023. Myös emolehmien, uuhien ja kuttujen tukea korotettaisiin 25 eurolla eläinyksikköä kohti vuoteen 2023 verrattuna. Teurashiehojen tukea alennettaisiin 30 eurolla eläinyksikköä kohden vuoden 2023 tuesta, sen sijaan teurastettujen sonnien tukitaso säilyisi samalla tasolla kuin vuonna 2023. Maidon tuotantotukeen vuonna 2024 käytettäisiin enintään 171,20 miljoonaa euroa, joka on 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Maidon tuki maksettaisiin samalla tukitasolla, 8,6-31,5 senttiä litralta, koko vuoden 2024 ajan. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki nousisi 2-3 euroa viitemäärän yksikköä kohti rajoitteen ylittävien yksiköiden osalta. Kasvihuoneiden tuki olisi yli seitsemän kuukauden viljelyssä 0,3 euroa/m² korkeampi kuin vuoden 2023 alkuperäinen tukitaso ja lyhyen viljelyn osalta 0,2 euroa/m² korkeampi. Puutarhatalouden varastointitukeen ei olisi muutoksia vuoteen 2023 verrattuna. Metsämarjojen ja -sienten varastointituki olisi sama kuin vuonna 2023.

Valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen neuvottelijat osallistuivat vuoden 2024 kansallisen tuen jakoehdotuksen valmisteluun.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 24.1.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2024 maksettavasta pohjoisesta tuesta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.