Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös VM/2024/7

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2022 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, p. +358 295 530 247

Asia

Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 22.11.2023 vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2022 tasoituksen. Itsehallintolain mukaan tasavallan presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta.

Esityksessä ehdotetaan, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi valtuuskunnan päätöksen sitä muuttamatta.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen vuoden 2022 tasoituksesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.