Vientiluvan myöntäminen PLM/2024/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Puolustusministeriö

Puolustustarvikkeiden kauttakuljetusluvan myöntäminen KOTRA:lle Etelä-Koreasta Suomen kautta Viroon

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Frans Peltonen, p. +358 295 140 021

Asia

Kauttakuljetusluvan nojalla KOTRA (Korea Trade Investment Promotion Agency) saisi viedä seuraavat puolustustarvikkeet Suomen kautta Viroon:

- 11 294 kpl K9 panssarihaupitsin työkaluja ja varaosia.

Tuotteiden loppukäyttäjä on Viron puolustusvoimat.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää esitetyn puolustustarvikkeiden kauttakuljetusluvan KOTRA:lle.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.