Vientiluvan myöntäminen PLM/2024/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Puolustusministeriö

Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Teknikum Oy:lle Isoon-Britanniaan

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Frans Peltonen, p. +358 295 140 021

Asia

Vientiluvan nojalla Teknikum Oy saisi viedä seuraavat puolustustarvikkeet Isoon-Britanniaan Scott Health & Safety Ltd:lle 31.12.2025 mennessä:

- 700 000 kpl kaasunaamareiden komponentteja.

Loppukäyttönä vastaanottajan oma kaasunaamarituotanto.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää esitetyn vientiluvan Teknikum Oy:lle.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.