Valtioneuvoston jäsenten työnjako VNK/2023/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.1.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. +358 295 160 039

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.