Valtion avustusten myöntäminen VNK/2023/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.1.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtionavustusten myöntäminen puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.-31.12.2024 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Heidi Alajoki, p. +358 295 160 588

Asia

Valtioneuvoston kanslian pääluokan momentille 23.20.50 Puoluetoiminnan tukeminen on vuoden 2024 talousarvioissa myönnetty 34 566 000 euron määräraha.

Momentin mukaan määrärahaa saa käyttää puoluelain (10/1969) 9 §:n sekä puolueiden toiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista annetun asetuksen (27/1973) 1 §:n mukaisesti avustuksiin eduskunnassa edustettuina oleville puolueille niiden säännöissä ja yleisohjelmissa määritellyn julkisen toiminnan tukemiseen.

Määrärahasta 34 393 170 euroa on tarkoitettu käytettäväksi puolueiden poliittisen  toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Tästä 5 prosenttia on tarkoitettu puolueille naisten poliittiseen toimintaan sekä samoin 5 prosenttia puolueille niiden piirijärjestöjen toimintaan samojen perusteiden mukaisesti kuin edellä mainitut avustukset.

Määrärahasta saa käyttää 172 830 euroa avustuksena Ahvenanmaan maakuntahallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa. 

Momentin määräraha 34 566 000 euroa ehdotetaan myönnettäväksi ajalle 1.1.-31.12.2024 seuraavasti:

Kansallinen Kokoomus r.p. (48): 8 295 840 euroa
Perussuomalaiset r.p. (46): 7 950 180 euroa
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (43): 7 431 690 euroa
Suomen Keskusta r.p. (23): 3 975 090 euroa
Vihreä Liitto r.p. (13): 2 246 790 euroa
Vasemmistoliitto r.p. (11): 1 901 130 euroa
Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9): 1 555 470 euroa
Suomen Kristillisdemokraatit r.p. (5): 864 150 euroa
Liike Nyt r.p. (1): 172 830 euroa

Puolueet yhteensä (199): 34 393 170 euroa

Ahvenanmaan maakunnan hallitus: 172 830 euroa

Ehdotettujen avustusehtojen mukaan puolueiden tulee käyttää saamastaan avustuksesta 5 prosenttia puolueen piirijärjestöjen toimintaan ja vastaava 5 prosenttia puolueen naisten poliittiseen toimintaan vuoden 2024 aikana.

Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle myönnetty avustus tulee käyttää poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää valtionavustukset puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1. - 31.12.2024 liitteenä olevien päätösehdotusten mukaisesti

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.