Valtioneuvoston asetus UM/2024/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.1.2024 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Alankomaiden kanssa tehdystä sopimuksesta

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Lakimies Mikael Raivio, p. +358 295 351 392

Asia

Asetuksella saatetaan voimaan turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Alankomaiden kuningaskunnan kanssa tehty sopimus ja laki mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 1 päivänä helmikuuta 2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Alankomaiden kanssa tehdystä sopimuksesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.